Home > About

About

Kolekcja zawiera dokumenty w ogólny sposób dotyczące jaskiń w Polsce. Składają się na nią zdjęcia wnętrza jaskiń, plany i szkice oraz mapy szlaków turystycznych regionów, w których występują jaskinie. Celem kolekcji jest zapoznanie odbiorcy z największymi, najpopularniejszymi w polskim środowisku speleologicznym jaskiniami.